โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การดำเนินโครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น : กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผิดชอบจัดโครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

๑. กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “บุญกฐิน” และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำธุงใยแมงมุม” วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสุระอุทก อาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้เข้าอบรมจากคณาจารย์ บุคลากรที่สนใจ และนักศึกษา ซึ้งผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ”ฟังไป…ทำธุงไป…ธุงก็ได้…ใจสมาธิ…วิชาการก็รับ”

๒. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดตั้งกองกฐิน รับบริจาคจตุปัจจัยไทยธรรม บริวารกฐิน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วสมโภชกองกฐิน โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน จากชมรมวงโปงลางไทอีสาน สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ บริเวณลานวัฒนธรรมริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓. วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน) ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาคณะกฐินสามัคคีจากสายต่างๆ พร้อมกันแห่ขบวนกองกฐินสามัคคี เข้าสู่วัดศรีสุขสำราญ พิธีทอดผ้ากฐิน ประธานกล่าวคำถวายกฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์กฐิน กรานกฐิน และอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งได้ยอดปัจจัยทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดศรีสุขสำราญ ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และรวมทุกสาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน