โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทางด้านพิพิธภัณฑ์และโบราณสถาน

เผยเเพร่เมื่อ 244 เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา