กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการ โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒  วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ บริเวณลานวัฒนธรรมริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และวัดศรีสุขสำราญ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน)

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.          ตั้งกองกฐิน และประชาสัมพันธ์รับบริจาคจตุปัจจัยไทยธรรม/บริวารกฐิน ณ บริเวณลานวัฒนธรรมริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.          พิธีเปิดโครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงาน โดย นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.          สมโภชกองกฐิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน จากชมรมวงโปงลางไทอีสาน สังกัด สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน)

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.          ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา พร้อมกันที่หน้าอาคาร ๑ เดินทางโดยรถบัสมหาวิทยาลัยออกทางประตู ๓ เคลื่อนขบวนสู่ศาลาประชาคม บ้านฮางโฮง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐น.           คณะกฐินสามัคคีจากสายต่างๆ รวมกันที่ศาลาประชาคมบ้านฮางโฮง และพร้อมกันเคลื่อนขบวนกองกฐินสามัคคี เข้าสู่วัดศรีสุขสำราญ

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          พิธีทอดผ้ากฐิน ประธานกล่าวคำถวายกฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์กฐิน กรานกฐิน และอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี และร่วมรับประทานอาหาร

หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม