ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร

วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานวิชาการและงานวิจัย ได้จัดงานวันพระราชทานสารตราตั้งเมืองสกลนครครบรอบ ๑๘๑ ปี ใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ เหลียวหน้าแลหลังเมืองสกลนคร และได้รับเกียรติจากคุณดำเกิง และคุณสอนจด วงศ์กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนจากตระกูลวงศ์กาฬสินธุ์เล่าประสบการณ์ และเรื่องราวความเป็นมาของวงศ์ตระกูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองสกลนครจากรุ่นสู่รุ่น จากนั้นเป็นการแสดงปาฐกถา เรื่อง ปาทลักษณะและการกำเนิดเมืองสกลนครในอุรังคนิทาน โดย ดร.ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ กรรมการมูลนิธิทางอีศาน และร่วมวงเสวนาหัวข้อ ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ ๑๘๑ ปี เมืองสกลนคร ณ ห้องประชุม ๑๙๒๑๒ อาคาร ๑๙ และพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร