พิธีไหว้พระ สมมาครู ดนตรี-นาฏศิลป์ วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้พระ สมมาครู ดนตรี-นาฏศิลป์ วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษาศิลปะเเละวัฒนธรรม ณ ห้องสุระอุทก อาคาร 1 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒจักร  สิทธิ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาโควตากิจกรรมดี และชมรมวงโปงลางไทอีสาน ศิลปการแสดง ร่วมกันประกอบพิธีไหว้พระพุทธรัชปัญญาบารมี  พิธีไหว้เจ้าปู่หนองหญ้าไซ  พิธีไหว้พระพิฆเนศวร  จากนั้นขอขมาบุคลากร ครูบาอาจารย์ ผู้บริหารสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  และพิธีบายศรีผูกข้อต่อแขนน้องใหม่วงไทอีสาน ต่อด้วยกิจกรรมเสวนา เรื่อง “จากประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในการชีวิตจริง” จากศิษย์รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม อย่างอบอุ่น