กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธธรรมกรรมฐานระหว่างพรรษากาล  ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร