พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติฯ ร.๑๐

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน (ขอขอบคุณภาพ จากงานประชาสัมพันธ์ : PR snru)