การแสดงมหรสพสมโภช รำถวายพระพร ชุด ราชภัฏน้อมศาสตร์ เฉลิมราชพระบารมี

เผยเเพร่เมื่อ 205 เข้าชม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสกลนครได้จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำการแสดงรำถวายพระพร ชุด ราชภัฏน้อมศาสตร์ เฉลิมราชพระบารมี จากวงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงเป็นชุดแรก นักแสดงทั้งสิ้น 20 คน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ควบคุมการแสดง เพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นที่ประทับใจผู้มาร่วมชมการแสดงในงานครั้งนี้