การแสดงรำถวายพระพร พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 ห้องโถงอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ซึ่งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมฉลองเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแสดงชุด “ราชภัฏน้อมศาสตร์ เฉลิมราชพระบารมี” โดยนักศึกษาวงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (ขอขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์ : PR snru)