งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ โดยมีครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้เกษียนอายุราชการ เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ชุ่มชื่น เย็นกายและใจกันอย่างถ้วนหน้า