โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เผยเเพร่เมื่อ 378 เข้าชม

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  ณ บริเวณลานวัฒนธรรมจามจุรี (หน้าอาคาร ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen