โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร

เผยเเพร่เมื่อ 370 เข้าชม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร  วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑ ห้องสุระอุทก สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

……………….กำหนดการ……………….ดาวน์โหลด…………….