ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย คำข้าว 62…..ดาวน์โหลด…………..

 

ติดต่อรายละเอียดได้ที่ คุณจินตนา โทร.08-7225-5415

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร