โครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณห้องโถงและด้านหน้าอาคาร ๑ เริ่มด้วยกิจกรรมการสาธิตการทำข้าวต้มมัด โดย นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  การบรรยายธรรม หัวข้อ “ผ้ากฐินสามัคคี” โดย พระอาจารย์มหาใจ เขมกิจโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร  จากนั้นสมโภชกองกฐิน โดยการแสดงดนตรีวงไทอีสานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ) ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา พร้อมกันที่หน้าอาคาร ๑ ตั้งขบวนแห่กองกฐินจากมหาวิทยาลัย ออกทางประตู ๔ เคลื่อนขบวนสู่ศาลาประชาคมชุมชนบ้านดงพัฒนา ประกอบด้วย ขบวนแห่ส่วนหน้า(กองกฐิน/บริวารกฐิน)  ขบวนแห่ของนักศึกษา ๖ คณะ (ต้นผ้าป่าบริวารกฐินแต่ละคณะ)  เครื่องเสียงดนตรีแห่ นางรำนายรำ โดยวงไทอีสานของ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกฐินสามัคคีจากสายต่างๆ รวมกันที่ศาลาประชาคม และพร้อมกันเคลื่อน  ขบวนกองกฐินสามัคคี เข้าสู่วัดบ้านดงพัฒนา   พิธีทอดผ้ากฐิน ประธานกล่าวคำถวายกฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์กฐิน กรานกฐินและอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี รวมยอดกฐินสามัคคีสายบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 113,999 บาท ยอดรวมทุกสายบุญ ทั้งสิ้น 350,488 บาท สาธุ