งานเทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

เผยเเพร่เมื่อ 306 เข้าชม

เมื่อวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  และกองการศึกษาเทศบาลนครสกลนคร  ร่วมจัดนิทรรศาการวิชาการปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (วงโปงลาง) การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การสาธิตทำปราสาทผึ้งประยุกต์ การทำต้นผึ้งโบราณ และการสาธิตการทำดอกผึ้งโบราณ ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร ทางทิศเหนือติดกับถนนฝั่งโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล