โครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ บริเวณห้องโถงและด้านหน้าอาคาร ๑ และวัดบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ)

เวลา ๐๙.๐๙ – ๑๘.๐๐ น.          ตั้งกองกฐิน และประชาสัมพันธ์รับบริจาคจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม/บริวารกฐิน

ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าอาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.          ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำข้าวต้มมัด โดย นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.          พิธีเปิดโครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๑

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงาน โดย นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.          เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน”

โดย นักวิชาการด้านศาสนา/ประเพณีวัฒนธรรม

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารว่าง และอาหารโรงทาน

(ขอความอนุเคราะห์โรงทานจากคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบันและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป)

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.          สมโภชกองกฐิน โดยการแสดงดนตรีวงไทอีสานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ)

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.          ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา พร้อมกันที่หน้าอาคาร ๑ ตั้งขบวนแห่กองกฐินจากมหาวิทยาลัย ออกทางประตู ๔

เคลื่อนขบวนสู่ศาลาประชาคม ชุมชนบ้านดงพัฒนา ประกอบด้วย ขบวนแห่ส่วนหน้า(กองกฐิน/บริวารกฐิน),ขบวนแห่ของนักศึกษา ๖ คณะ (ต้นผ้าป่าบริวารกฐินแต่ละคณะ),

เครื่องเสียงดนตรีแห่ โดยวงไทอีสานของ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรร ระยะทางประมาณ ๑.๕ กม.ถึงศาลาประชาคม

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐น.           คณะกฐินสามัคคีจากสายต่างๆ รวมกันที่ศาลาประชาคม และพร้อมกันเคลื่อน

ขบวนกองกฐินสามัคคี เข้าสู่วัดบ้านดงพัฒนา ระยะทาง ๑ ก.ม.

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          พิธีทอดผ้ากฐิน ประธานกล่าวคำถวายกฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์กฐิน กรานกฐิน

และอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี และร่วมรับประทานอาหาร

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

…………………………ดาวน์โหลดกำหนดการ………………………………..