คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร  ได้เข้าตรวจสอบและเสนอแนะโครงการงบจังหวัดสกลนคร ณ ห้องสุวรรณภิงคาร  อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” สถานที่ดำเนินงาน บริเวณ ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะดอนหนองหารจังหวัดสกลนคร