โครงการไหว้พระ สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน)

วันจันทร์ที่  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาโควตากิจกรรมดี ชมรมวงโปงลางไทอีสาน ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน) ณ ห้องสุระอุทก อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมพิธีไหว้พระพุทธรัชปัญญาบารมี  พิธีไหว้เจ้าปู่หนองหญ้าไซ พิธีไหว้พระพิฆเนศวร  จากนั้นเริ่มพิธีไหว้ครูดนตรี – นาฏศิลป์ โดยผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯประธานในพิธีจุดเทียนชัยมงคล ต่อด้วยพิธีขอขมาพ่อครู  แม่ครู  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน และผู้บริหารสถาบัน สุดท้ายเป็นกิจกรรมพี่พบน้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วงดนตรีพื้นบ้านไทอีสาน  และพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่