กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ณ อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และแสดงธรรมเทศนาโดยพระคุณเจ้า วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทุกวันพระตลอดพรรษา