ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดโนนสวรรค์ (วัดหลวงปู่ภูพาน) เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น