โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังบรรยายธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรม  หัวข้อ “นักศึกษา Gen Z ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดย พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร