โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา                                

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร