การประชุมเครือข่ายภายในและภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

เผยเเพร่เมื่อ 332 เข้าชม

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายภายในและภายนอกด้านทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุระอุทก อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ท่องเที่ยวและกีฬา สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม 18 อำเภอ จากคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อสรุปการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 9 และทบทวนกิจกรรม ข้อเสนอแนะ รูปแบบการจัดงานในครั้งต่อไป