ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เผยเเพร่เมื่อ 227 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงาน “ราชภัฎน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงาน “ราชภัฎน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดขึ้นพร้อมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กล่าวปล่อยขบวนจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองพระราชดำริในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้น
โอกาสนี้ ประชาชนจิตอาสา และผู้ที่ไปร่วมงาน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ซึ่งได้มารับบริจาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นอกจากนี้ประชาชนจิตอาสา ยังได้ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาบริเวณพื้นที่บริเวณริมห้วยทราย หนองหญ้าไซ ภายในมหาวิทยาลัย และพัฒนาพื้นที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ซึ่งเป็นพื้นในชุมชนใกล้เคียง เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษา และโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ด้วยความมุ่งมั่นเต็มกำลัง พร้อมสนองงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ชาวจังหวัดสกลนคร และชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเสมอมา