ทำบุญตักบาตรวันครบรอบ54 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรวันครบรอบ54 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องสุระอุทก อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร