โครงการพัฒนาบุคลากรงานสถาบันภาษา ศูนย์ภาษา และวิเทศสัมพันธ์

เผยเเพร่เมื่อ 359 เข้าชม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยงานศูนย์ภาษา และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม การสร้างวินัยในการปฏิบัติงานและจิตสำนึกรักองค์กร แก่ผู้บริหาร บุคลากร ของสถาบันภาษาฯ ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2561  ณ  โรงแรม Blu Hotel Nakhon Phanom จังหวัดนครพนม  โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มงคล  สามารถ และทีมวิทยากร  มาช่วยสร้างสัมพันธภาพองค์กร และกิจกรรมสร้างวินัยองค์กรสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร  กิจกรรมเรียนรู้วิธีแก้ไขจุดเดิม เพิ่มจุดเด่น เห็นจุดดี ชี้จุดหมาย  กิจกรรมทดสอบความรู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานระหว่างผู้บริหารและบุคลากร  สุดท้ายสรุปผลและปิดการอบรม โดยนายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในระยะเวลา 3 วัน ทำให้ผู้บริหาร บุคลากร ของสถาบันภาษาฯ เขาใจกัน และมีพลังพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกัน