โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น 

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจากผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการฝึกปฏิบัติ และประกวดการแต่งกายนุ่งซิ่น ในกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน” กับวิทยากรพิเศษ “ คุณนกน้อย อังคณารักษ์ ทรงสวัสดิ์กุล” เจ้าของเฟสบุ๊คแฟนเพจชื่อดัง “นุ่งซิ่นก็สวยได้” ผู้จุดกระแสนุ่งซิ่นและใช้ผ้าไทยสำหรับคนยุคใหม่ ได้รับความรวมมือจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี