สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยสถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บุคลากร ร่วมสนับสนุนการรณรงค์  ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ อาคาร 13 และรวมพลังใส่เสื้อขาวถ่ายภาพรณรงค์ ของทีมสภาคณาจารย์ ที่อาคาร 1