โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เผยเเพร่เมื่อ 383 เข้าชม

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ผู้อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ “แห่ดอกไม้ สรงน้ำพระ สมมาผู้ใหญ่ ก่อเจดีย์ทราย  และน้ำขมิ้น-สมป่อย” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ณ บริเวณบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ ๘ โมงเช้า พิธีไหว้พระพุทธรัชปัญญาบารมี  และพิธีไหว้เจ้าปู่หนองหญ้าไซ  จากนั้นขบวนแห่พระพุทธรูป ดอกไม้ น้ำขมิ้น-ส้มป่อย  ของผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จากองค์การบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา ภาคปกติ สโมสรนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา “คืนชีวิตสู่หนองหาร” ณ บริเวณริมห้วยทราย ผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กล่าวคำ “ขอขมา ผู้อาวุโส” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกล่าวให้พรปีใหม่ไทย แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาโดย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรท่านนายกสภา อธิการบดี  ผู้อาวุโส  ผู้บริหาร ในวาระขึ้นปีใหม่ไทย ในส่วนกิจกรรมนักศึกษาก็จะเป็น “แข่งขันพายเรือหัวใบ้ท้ายบอด” จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  และร่วมรำวงย้อนยุค ในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้จัดงาน ณ บริเวณบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย  ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว และทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างให้ความชื่นชมในความลงตัวของกิจกรรม และให้ความร่วมมือในแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างดี