บันทึกเทปการแสดงรำถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร

9 กรกฎาคม 2559 เวลา09.00น. ณ ห้องสตูดิโอ1 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นักศึกษาโควตากิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมบันทึกเทปการแสดงรำถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร ในรายการพิเศษ “รวมน้ำใจอุปถัมภ์บำรุง โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ เพื่อภิกษุสามเณร” ออกอากาศในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 22.05 – 24.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT