วงโปงลางไทอีสาน สภศ.มรภสน. แสดงงานรวมน้ำใจไทสกล2561

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 วงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับความไว้วางใจจากทางจังหวัดสกลนคร ให้จัดชุดการแสดงในงานรวมน้ำใจไทสกล ประจำปี 2561 ณเวทีกลาง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดย นักศึกษาโควตา และชมรมวงโปงลางไทอีสาน จึงได้นำเอกลักษณ์วัฒนธรรมสกลนคร ออกนำเสนอให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานร่วมน้ำใจไทสกล (งานกาชาด) ให้รับชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่ทางลูกหลานได้สืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป