“เส็ง” สกลนคร งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน

เผยเเพร่เมื่อ 749 เข้าชม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นักศึกษาโควตาดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงโปงลางไทอีสาน)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใด้ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2560 โดยได้ใช้ชุดการแสดงที่มีชื่อว่า “เส็ง”สกลนคร ได้แนวคิดมาจากการเล่นลายกลองเส็งของคนสมัยก่อน นำมาประยุกต์กับการฟ้อนรำ ยอกล้อกันของบ่าวสาว แสดงถึงวิถีชีวิตการละเล่นสมัยก่อนขอบพระคุณผู้บริหารที่คอยส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาโควตา และใจรักในดนตรีนาฏศิลป์ ได้มีพื้นที่ ในการทำกิจกรรม สร้างสรรค์งานทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่สู่สังคม สู่สายตาท่านผู้ชม ขอบคุณน้องๆนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมกันทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกๆด้านให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี