สวัสดีปีใหม่ 2561

…อวยพรวันขึ้นปีใหม่ ด้วยผญาอีสานบ้านเฮา…

ปีเก่าเมิดไปแล้ว ปีใหม่ได้มาเถิง
ขอพระอินทร์ผู้อยู่เทิง ดาวดึงส์เมืองฟ้า
ประทานพรลงมาให่ มนุษย์ในพื้นแผ่น
ทั่วดินแดนโลกกว้าง ให่เนายั้งอยู่ดี
อย่าได้มีเหตุฮ้อน สรรพสิ่งอันใด
โพยภัยหาย อย่าสิหวนเห็นพ้อ
ผู้ที่รอโชคเข่า วาสนาเสริมส่ง
สมประสงค์สู่ด้าน งานเงินพร้อมสู่อัน
ผู้ขี่คร้าน ให้พออยู่พอกิน
ผู้มีศีลมีธรรม ให่ฮ่างมีดีได้
ผู้ที่เจ็บป่วยไข่ ให่หายดีมีสุขยิ่ง
สิ่งใดดีหลั่งเข่า โพยภัยฮ้ายให่ห่างไกล
ทุกคนมีเป็นได้ สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง
ทางชีวิตปีใหม่นี้ สุขขีมั่นสู่คน เด้อ สาธุ