ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่าสมทุบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ.2560

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่าสมทุบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของงานเพื่อรวมพลังแก้ไขปัญหาเสพติดในจังหวัดสกลนครและเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กรต่างๆ พร้อมทั้งประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน