นิทรรศการเชิงวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ ประจำปี 2560

เผยเเพร่เมื่อ 498 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม ร่วมจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมต้านยาเสพติด (หน้าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล) โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรม และ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด