การแสดงศิลปวัฒนธรรมวงโปงลางไทอีสาน ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 9 (Thai Festival 2017) ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน – ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 9 (Thai Festival 2017) เวลา 11.30 – 20.00 น. ณ สวนสาธารณะ Thong Nhat กรุงฮานอย

 จังหวัดสกลนคร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำคณะมาร่วมกว่า 50 คน ร่วมแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม พร้อมสินค้า OTOP ของจังหวัดสกลนคร โดยวงดนตรีโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เป็นตัวแทนในการไปแสดงศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้นำเอาชุดการแสดงที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสกลนครไปเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้รู้จัก อาทิเช่น มรดกของดีศรีสกล (ฟ้อนภูไทสกลนคร ระบำหางนกยูง รำมวยโบราณ) ,ปูมเมืองสกลนคร ,มังมูนคูณคราม ,สะออนเมืองสกล ,เผ่าไทภูพาน ,ลำเพลินเที่ยวหนองหาร และรำวงสาละวัน ได้สร้างความประทับ ความสนุกสนาน ให้กับแขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก