การต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เผยเเพร่เมื่อ 926 เข้าชม

ระหว่างวันที่ 11 -18 กันยายน พ.ศ.2560 งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับบุคลากรทางด้านการศึกษาของเวียดนาม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.30 -13.00 น. ได้จัดการต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2 และกล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารบุคลากร จากนั้นตัวแทนคณะบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวแสดงความขอบคุณในการต้อนรับ พร้อมแนะนำคณะบุคลากรทางการศึกษาจาก 3 สถาบัน คือ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เว้  บุคลากรจากวิทยาลัยครูกวางตรี  และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ดานัง และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงกิจกรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันในอนาคต