โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 687 เข้าชม

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๐ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร   ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์  นำโดยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ชาวบ้าน ครูและนักเรียน เป็นอย่างดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน และให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปในบ้านแป้น มีความรู้ความเข้าใจด้านดนตรีและการแสดงท้องถิ่น