โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน บ้านแป้นและบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน บ้านแป้นและบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

กำหนดการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแป้น วันที่ 2-3 ก.ย.2560

กำหนดการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำพุ วันที่ 9-10 ก.ย.2560