กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ นักเรียนโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

วันอาทิตย์ที่ 20  สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยท่านผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ อาจารย์ประสิทธิ์  คะเลรัมย์  พร้อมรองผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษา ได้นำนักศึกษากิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงโปงลางไทอีสาน)  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ที่โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เพื่ออบรมให้ความรู้ทักษะดนตรี-นาฏศิลป์ และเป็นการให้กำลังใจ  ให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่ถูกน้ำท่วม กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วม