กิจกรรมไหว้พระ สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน)

เผยเเพร่เมื่อ 336 เข้าชม

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมไหว้พระ  สมมาครู ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน (วงไทอีสาน) ณ ห้องโถงอาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นเป็นการให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยครูสุขสันต์  สุวรรณเจริญ พ่อครูด้านการแสดงลายกลองกิ่ง  หมอลำแม่อนงค์น้อย  นกเขาทอง  แม่ครูด้านหมอลำกลอน  อาจารย์จันจิตร  มันตะ  พ่อครูด้านประเพณีพิธีกรรม  และเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วงดนตรีพื้นบ้านไทอีสาน พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2560