โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ) ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen