กิจกรรมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ถวายเทียน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์เย็น และแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดย พระครูสังวรธรรมวงศ์ วัดบูรพาภิรมย์ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นำโดยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ร่วมแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายยังวัดอัมพวัน บ้านหนองยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร