สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันการศึกษาเข้าเฝ้าฯ

เผยเเพร่เมื่อ 377 เข้าชม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันการศึกษานำนักเรียนทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ ๑๒ เข้าเฝ้าฯในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาทุน จำนวน ๒ คน เข้าเฝ้าฯ พร้อมขอพระราชทานทูลเกล้าถวายทุนฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙