กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โควตากิจกรรมดี ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง

เผยเเพร่เมื่อ 406 เข้าชม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2560 และในส่วนของนักศึกษาที่มาในโควตากิจกรรมดี ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทำความรู้จักสถาบันฯ มีการเลี้ยงอาหารเที่ยงน้องใหม่กิจกรรมดี อย่างเป็นกันเอง