คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไป่เซ่อมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ นำโดย Professor Ms. Zhou Xiumiao คณบดี มหาวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ (International Education College) และ Professor Mr. Lv Songsong คณบดี มหาวิทยาลัยภาษาจีน (Chinese Language College) พร้อมด้วยคณะรวมจำนวน 5 คน ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือในประเด็นความร่วมมือต่างๆในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามกรอบความร่วมมือที่ได้เคยลงนามร่วมกันไว้เมื่อ พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยท่านอธิการบดี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก คณบดีทุกคณะและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับและจัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุมสรัสจันทร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.จากนั้น มรสน. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ ณ โรงแรมภูพานเพลส

 

ภาพโดย @nim กนผ. Rattanakran Kampechdee