โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาและถวายเทียน ประจำปี 2560

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาและถวายเทียน ประจำปี 2560 ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen