ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงค์ รอง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม และนายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ที่จะมีในขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร