เทศกาลวันวิสาขบูชา 7 – 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

เมื่อวันอังคารที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์วันวิสาขบูชา  ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร โดยได้จัดแสดงนิทรรศการสัปดาห์วันวิสาขบูชา และนิทรรศการหลวงพ่อพระองค์แสน บริเวณภายในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในหัวข้อ วิสาขบูชาวันสำคัญโลกได้รับความสนใจจากครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี