โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา2560

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์วันวิสาขบูชา  ประจำปี ๒๕๖๐ วันอังคารที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

กำหนดการ…… ดาวน์โหลด

ประกาศ……ดาวน์โหลด